Duolingo
Site language: English
Get started

tajua

Translation

realize

He
eivät
tajua
,
että
vanha
linna
on
jo
kiinni
.

They do not realize that the old castle is already closed.

Roosa
ei
tajua
,
että
se
on
väärä
tori
.

Roosa does not realize that it is the wrong market square.

Hän
ei
tajua
,
että
Berliini
ei
ole
Sveitsissä
.

She does not realize that Berlin is not in Switzerland.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started