άλογο

Translation
horse
Η
ηχελώνα
The turtle
The
χελώνα
ηχελώνα
The turtle
turtle
tortoise
και
and
also
too
το
(of) it
(about) it
μικρό
small
little
young
άλογο
horse
.
The turtle and the small horse.
19 Comments
Το
τοάλογομου
my horse
(of) it
(about) it
άλογο
τοάλογομου
my horse
horse
μου
τοάλογομου
my horse
my
me
πίνει
is drinking
drinking
(he/she/it) drinks
νερό
(some) water
water
water supply
.
My horse is drinking water.
1 Comment
Το
(of) it
(about) it
μικρό
small
little
young
άλογο
horse
.
The small horse.
9 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.