απόψε

Translation
tonight, this evening
Όχι
not
no
αύριο
tomorrow
,
απόψε
tonight
this evening
Not tomorrow, tonight
1 Comment
Απόψε
tonight
this evening
Tonight
6 Comments
Πού
πούείσαι
where are you
where
from
είσαι
πούείσαι
where are you
are you
you are
are
απόψε
tonight
this evening
;
Where are you tonight?
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.