διάσημος

Translation
famous, well known
Ο
ομπαμπάςμου
my dad
my father
Dad
the dad
the father
the
μπαμπάς
ομπαμπάςμου
my dad
my father
Dad
the dad
the father
dad
daddy
μου
ομπαμπάςμου
my dad
my father
my
me
είναι
is
is it
ένας
a
διάσημος
famous
well known
δικηγόρος
a lawyer
lawyer
barrister
.
My dad is a famous lawyer.
5 Comments
Ο
ομπαμπάςμου
my dad
my father
Dad
the dad
the father
the
μπαμπάς
ομπαμπάςμου
my dad
my father
Dad
the dad
the father
dad
daddy
μου
ομπαμπάςμου
my dad
my father
my
me
είναι
is
is it
ένας
a
διάσημος
famous
well known
δικηγόρος
a lawyer
lawyer
barrister
.
My dad is a famous lawyer.
5 Comments
Η
ηαδελφήμου
my sister
sister
sister
The
αδελφή
ηαδελφήμου
my sister
sister
sister
sister
μου
ηαδελφήμου
my sister
sister
my
me
είναι
είναιδιάσημη
is famous
she is famous
is
is it
διάσημη
είναιδιάσημη
is famous
she is famous
famous
renowned
well-known
.
My sister is famous.
3 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.