δικηγόρος

Translation
lawyer, a lawyer, attorney
Ο
the (nom. masc.)
the
o
δικηγόρος
lawyer
a lawyer
barrister
και
and
also
plus
η
ηγραμματέας
the secretary
the
the (f) (nom. sing.)
γραμματέας
ηγραμματέας
the secretary
secretary
a secretary
του
his
of the
of
.
The lawyer and his secretary.
7 Comments
Η
ηαδελφήμου
my sister
sister
sister
the (f) (nom. sing.)
αδελφή
ηαδελφήμου
my sister
sister
sister
sister
μου
ηαδελφήμου
my sister
sister
my
me
to me
είναι
is
(he/she/it) is
He is
δικηγόρος
a lawyer
lawyer
The lawyer
.
My sister is a lawyer.
2 Comments
Αυτή
she
this
that
δεν
δενείναι
is not
are not
is not
not
(I did) not
είναι
δενείναι
is not
are not
(he/she/it) is
is
He is
δικηγόρος
a lawyer
lawyer
The lawyer
.
She is not a lawyer.
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.