ελαιόλαδο

Translation
olive oil
Αυτό
αυτότο
this
that
this
this one
in this
το
τοφαγητό
the food
the meal
the
it
φαγητό
τοφαγητό
the food
the meal
food
is this food
meal
δεν
δενέχει
does not have
does not contain
has no
does not
not
(I did) not
έχει
δενέχει
does not have
does not contain
has no
does (he/she/it) have
has
(he/she/it) has got
ελαιόλαδο
olive oil
.
This food does not have olive oil.
5 Comments
Η
ησαλάτα
the salad
the
the (f) (nom. sing.)
σαλάτα
ησαλάτα
the salad
the salad
salad
any salad
έχει
has
(he/she/it) has got
contains
ελαιόλαδο
olive oil
.
The salad has olive oil.
3 Comments
Το
the
it
ελαιόλαδο
olive oil
.
The olive oil.
12 Comments
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.