εμείς

Translation
we, us
Εμείς
we
us
διαβάζουμε
(we) read
are reading
are studying
μία
a
one
an
εφημερίδα
newspaper
paper
gazette
.
We read a newspaper.
4 Comments
Εμείς
we
us
διαβάζουμε
are reading
(we) read
are studying
.
We are reading.
8 Comments
Εμείς
εμείςέχουμε
we have
we
us
έχουμε
εμείςέχουμε
we have
(we) have
do we have
we are having
ένα
a
one
an
κορίτσι
girl
girlfriend
.
We have a girl.
6 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.