και

Translation
and, plus, also
Το
τομήλο
apple
the
it
μήλο
τομήλο
apple
apple
και
and
also
plus
ο
the (nom. masc.)
o
ανανάς
pineapple
.
The apple and the pineapple.
8 Comments
Πίνω
I drink
I am drinking
νερό
(some) water
water
water supply
και
and
also
plus
τρώω
I eat
I am eating
ψωμί
bread
.
I drink water and eat bread.
17 Comments
Η
the
the (f) (nom. sing.)
ντουντούκα
bullhorn
megaphone
και
and
also
plus
ο
the (nom. masc.)
the
o
ύμνος
hymn
anthem
.
The bullhorn and the hymn.
13 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.