κοπέλα

Translation
girl, girlfriend (+ posses.), young lady
Έχεις
Do you have
You have
do
κοπέλα
girlfriend (+ posses.)
girl
young woman
;
Do you have a girlfriend?
11 Comments
Η
the
κοπέλα
girl
young lady
young woman
πίνει
(he/she/it) drinks
drinks
she drinks
καφέ
coffee
of coffee
brown
.
The girl drinks coffee.
3 Comments
Αυτή
αυτήείναι
she is
she
is this
είναι
αυτήείναι
she is
she
is this
is
η
ηκοπέλαμου
my girlfriend
the
κοπέλα
ηκοπέλαμου
my girlfriend
girlfriend (+ posses.)
girl
young woman
μου
ηκοπέλαμου
my girlfriend
my
me
.
She is my girlfriend.
3 Comments
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.