μας

Translation
our, us, we
Αυτή
αυτήμαςδιαβάζει
she reads us
she
this
her
μας
αυτήμαςδιαβάζει
she reads us
us
to us
our
διαβάζει
αυτήμαςδιαβάζει
she reads us
she reads
reads
he reads
μία
a
one
an
εφημερίδα
newspaper
paper
gazette
.
She reads us a newspaper.
2 Comments
Αυτοί
αυτοίμαςδιαβάζουν
they read us
they
these
μας
αυτοίμαςδιαβάζουν
they read us
us
to us
our
διαβάζουν
αυτοίμαςδιαβάζουν
they read us
(they) read
read
(they) are reading
ένα
έναβιβλίο
a book
one book
a
one
an
βιβλίο
έναβιβλίο
a book
one book
a book
book
.
They read us a book.
13 Comments
Αυτός
αυτόςμαςδιαβάζει
he reads us
he
this
it
μας
αυτόςμαςδιαβάζει
he reads us
us
to us
our
διαβάζει
αυτόςμαςδιαβάζει
he reads us
he reads
reads
she reads
ένα
έναβιβλίο
a book
one book
a
one
an
βιβλίο
έναβιβλίο
a book
one book
a book
book
.
He reads us a book.
2 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.