μπουφάν

Translation
jacket, parka
Η
ηζακέτα
the sweater
the (f) (nom. sing.)
ζακέτα
ηζακέτα
the sweater
jacket
sweater
cardigan
και
and
also
plus
το
τομπουφάν
the jacket
the
it
μπουφάν
τομπουφάν
the jacket
jacket
.
The sweater and the jacket.
21 Comments
Εγώ
I
Me
φοράω
I am wearing
I wear
το
τομπουφάν
the jacket
the
μπουφάν
τομπουφάν
the jacket
jacket
parka
.
I am wearing the jacket.
6 Comments
Θέλω
I want
want
το
τομπουφάνσου
your jacket
the jacket
the
μπουφάν
τομπουφάνσου
your jacket
the jacket
jacket
parka
σου
τομπουφάνσου
your jacket
your
to you
you (singular)
.
I want your jacket.
8 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.