ντους

Translation
shower
Το
the
ντους
shower
είναι
is
is it
στην
in the
in
at the
τουαλέτα
bathroom
toilet
WC
.
The shower is in the bathroom.
6 Comments
Το
τοαγόρι
the boy
the
αγόρι
τοαγόρι
the boy
boy
boyfriend
κάνει
κάνειντους
is taking a shower
is having a shower
has a shower
fit
make
equals
ντους
κάνειντους
is taking a shower
is having a shower
has a shower
shower
.
The boy is taking a shower.
3 Comments
Η
The
πετσέτα
towel
είναι
is
is it
στο
in the
in
at the
ντους
shower
.
The towel is in the shower.
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.