πιάτο

Translation
plate, dish
Ένα
a
one
an
ποτήρι
(a) glass (of)
glass
και
and
also
plus
ένα
a
one
an
πιάτο
plate
dish
.
A glass and a plate.
5 Comments
Αυτό
αυτόείναιέναπιάτο
It is a plate
that is a plate
It is a dish
this is
this
this one
that
είναι
αυτόείναιέναπιάτο
It is a plate
that is a plate
It is a dish
this is
is it
it is
(he/she/it) is
ένα
αυτόείναιέναπιάτο
It is a plate
that is a plate
It is a dish
a
one
an
πιάτο
αυτόείναιέναπιάτο
It is a plate
that is a plate
It is a dish
plate
dish
.
It is a plate.
3 Comments
Ένα
έναμικρόπιάτο
a small plate
a small dish
a little plate
a
one
an
μικρό
έναμικρόπιάτο
a small plate
a small dish
a little plate
small
little
young
πιάτο
έναμικρόπιάτο
a small plate
a small dish
a little plate
plate
dish
.
A small plate.
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.