πολύ

Translation
very, a lot, a long
Δεν
δενμουαρέσει
I do not like
he, she , it didn't
do not
(I did) not
not
μου
δενμουαρέσει
I do not like
I like
he, she , it didn't
me
to me
for me
αρέσει
δενμουαρέσει
I do not like
I like
like
likes
το
το...μου
my (n) (sing.) (nom/acc.)
the
it
πολύ
a lot of
a lot
lots of
αλάτι
salt
.
I do not like a lot of salt.
5 Comments
Η
η...μου
my (f) (sing.) (nom.)
the
the (f) (nom. sing.)
τίγρης
tiger
μου
τα...μου
my (n)(pl.)(nom./acc.)
my
me
to me
αγαπά
loves
she loves
adores
πολύ
a lot
a lot of
a long
τα
τα...μου
my (n)(pl.)(nom./acc.)
the
them
αδέλφια
siblings
brothers
brother and sister
μου
τα...μου
my (n)(pl.)(nom./acc.)
my
me
to me
.
My tiger loves my siblings a lot.
1 Comment
Εσύ
you (singular)
you
πίνεις
(you) drink
(you) are drinking
πάρα
πάραπολύ
too much
very much
a lot
too
very
πολύ
πάραπολύ
too much
very much
a lot
much
too
very much
κρασί
wine
of wine
.
You drink too much wine.
3 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.