συνήθως

Translation
usually, commonly
Συνήθως
usually
commonly
δεν
δεντρώω
I don't eat
I do not eat
don't
not
τρώω
δεντρώω
I don't eat
I do not eat
I eat
I am eating
πρωινό
breakfast
.
Usually, I don't eat breakfast.
8 Comments
Συνήθως
usually
commonly
τρώω
I eat
I am eating
εκεί
there
για
for
to
as
μεσημεριανό
lunch
.
I usually eat there for lunch.
4 Comments
Αυτός
he
this
that
συνήθως
usually
commonly
πηγαίνει
goes
go to
Is going
αργότερα
later
.
He usually goes later.
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.