σύγχρονη

Translation
modern, contemporary, current
Είναι
are
η
ησύγχρονη
modern
The contemporary
the
the (f) (nom. sing.)
σύγχρονη
ησύγχρονη
modern
The contemporary
modern
contemporary
current
περίοδος
period
time
.
It is the modern period.
7 Comments
Η
ηθείαμου
my aunt
the
the (f) (nom. sing.)
θεία
ηθείαμου
my aunt
aunt
μου
ηθείαμου
my aunt
my
είναι
are
μία
a
one
an
σύγχρονη
modern
contemporary
current
γυναίκα
a woman
woman
lady
.
My aunt is a modern woman.
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.