τα

Translation
the, them
Οι
οιγυναίκες
the women
women
the
γυναίκες
οιγυναίκες
the women
women
women
ladies
wives
και
and
also
plus
τα
τακορίτσια
the girls
the
them
κορίτσια
τακορίτσια
the girls
girls
girlfriends
διαβάζουν
read
(they) read
(they) are studying
.
The women and the girls read.
2 Comments
Τα
τακορίτσια
the girls
the
them
κορίτσια
τακορίτσια
the girls
girls
girlfriends
και
and
also
plus
τα
τααγόρια
the boys
the
them
αγόρια
τααγόρια
the boys
boys
sons
boyfriends
διαβάζουν
read
(they) read
(they) are studying
.
The girls and the boys read.
36 Comments
Τα
τακορίτσια
the girls
the
them
κορίτσια
τακορίτσια
the girls
girls
girlfriends
διαβάζουν
read
(they) read
(they) are reading
μία
a
one
an
εφημερίδα
newspaper
paper
gazette
.
The girls read a newspaper.
5 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.