τρώω

Translation
I eat, I am eating
Πίνω
I drink
I am drinking
νερό
water
(some) water
water supply
και
and
also
plus
τρώω
I eat
I am eating
ψωμί
bread
.
I drink water and eat bread.
17 Comments
Εγώ
I
Me
τρώω
I am eating
I eat
το
τοψωμί
the bread
bread
the
ψωμί
τοψωμί
the bread
bread
bread
.
I am eating the bread.
39 Comments
Πίνω
I drink
I am drinking
και
and
also
plus
τρώω
I eat
I am eating
.
I drink and I eat.
10 Comments
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.