Duolingo
Site language: English
Get started

amo

Translation

aquel, aquella, allá

Amo
kuña
hoy'u
.

Aquella mujer toma agua.

2 Comments

Amo
kamisa
jyvapuku
ivai
.

Aquella camisa mangas largas es fea.

Amo
kuimba'e
hoy'u
.

Aquel hombre bebe agua.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started