Duolingo
Site language: English
Get started

ʻākau

Translation

right, north

Aia
ka
pāka
ma
ka
ʻaoʻao
ʻākau
o
ka
hale
.

The park is on the north side of the house.

E
huli
i
ka
ʻākau
.

Turn to the right.

E
hele
i
ka
ʻākau
.

Go to the right.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started