Duolingo
Site language: English
Get started

ʻaoʻao

Translation

side

Aia
ka
pāka
ma
ka
ʻaoʻao
ʻākau
o
ka
hale
.

The park is on the north side of the house.

Aia
ka
pāka
ma
ka
ʻaoʻao
hema
o
ka
hale
.

The park is on the south side of the house.

E
hele
i
ka
ʻaoʻao
hema
o
ka
pāka
.

Go to the south side of the park.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started