Duolingo
Site language: English
Get started

ʻauʻau

Translation

shower, take a bath, bathing

ʻAuʻau
au
i
kēlā
me
kēia
.

I bathe every day.

E
ʻauʻau
i
a
pau
.

Bathe every day.

E
ʻauʻau
.

Take a bath.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started