Duolingo
Site language: English
Get started

a i ʻole

Translation

or

ka
makua
kāne
a
i
ʻole
ka
makuahine

the father or the mother

ka
ʻōhelo
papa
a
i
ʻole
ka
pīʻai

strawberry or blueberry

ka
ʻai
a
i
ʻole
ka
iʻa

poi or fish

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started