Duolingo
Site language: English
Get started

ana

Translation

ʻAʻole
.
ʻAʻole
au
e
hui
ana
me
Kaʻiulani
i
kēia
.

No. I am not going to meet with Kaʻiulani today.

E
launa
ana
kākou
ma
koʻu
hale
i
kēia
.

We are going to socialize at my house tonight.

E
hui
ana
ʻoe
me
Kaʻiulani
i
kēia
?

Are you going to meet with Kaʻiulani today?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started