Duolingo
Site language: English
Get started

hoʻoholo

Translation

Ke
hoʻoholo
nei
ʻo
ia
i
ka
wai
ma
ke
kapu
ʻauʻau
.

She is running the water in the bathtub.

Ke
hoʻoholo
nei
ʻoe
i
ka
wai
?

Are you running the water?

E
hoʻoholo
ʻoe
i
ka
wai
wela
.

Run the hot water.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started