Duolingo
Site language: English
Get started

hou

Translation

again, more, new

Makemake
hou
ʻoe
i
ka
ʻōhelo
papa
a
i
ʻole
ka
pīʻai
?

Do you want more strawberries or blueberries?

Makemake
hou
ʻo
ia
i
ka
ʻai
a
me
ka
iʻa
?

Does she want more poi and fish?

Makemake
hou
keiki
i
ka
iʻa
?

Do the kids want more fish?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started