Duolingo
Site language: English
Get started

i

Translation

a, on, towards

Pehea
ke
anilā
o
Kaunakakai
i
kēia
?

How is Kaunakakai's weather today?

Pehea
ke
anilā
i
Kaunakakai
?

How is the weather in Kaunakakai?

Pehea
ke
anilā
o
Hilo
i
kēia
?

How is Hilo's weather today?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started