Duolingo
Site language: English
Get started

inoa

Translation

name

ʻO
Kaʻiulani
kou
inoa
?

Is Kaʻiulani your name?

ʻO
Kaʻiulani
kona
inoa
.

Kaʻiulani is her name.

ʻO
Kaʻiulani
koʻu
inoa
.

My name is Kaʻiulani.

Show More Sentences
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.