Duolingo
Site language: English
Get started

Translation

stop, stand, stew

Ua
ʻoka
au
i
pola
ʻōpū
.

I ordered a bowl of tripe stew.

I
hoʻokahi
pola
ʻōpū
naʻu
.

One bowl of tripe stew for me.

ʻAʻole
au
i
ʻoka
i
ka
ʻōpū
.

I did not order tripe stew.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started