Duolingo
Site language: English
Get started

kaikoʻeke

Translation

sibling-in-law (same sex), brother-in-law

ʻO
Malia
ke
kaikoʻeke
o
koʻu
tita
,
ʻo
ia
ke
kaikuahine
o
kāna
kāne
.

Malia is the sister-in-law of my sister. She is the sister of her husband.

Noho
ko
Kawika
kaikoʻeke
ma
Kona
.

Kawika's brother-in-law lives in Kona.

ʻO
Keoki
ke
kaikoʻeke
o
John.

Keoki is the brother-in-law of John.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started