Duolingo
Site language: English
Get started

kalo

Translation

taro

ʻAi
ʻo
Kaʻiulani
i
ke
kalo
nui
.

Kaʻiulani eats the large taro.

He
laulau
kalo
kēia
.

This is a taro laulau.

ʻAʻole
kēia
he
kalo
.

This is not taro.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started