Duolingo
Site language: English
Get started

kau hāʻulelau

Translation

autumn, fall

Nui
ka
ua
i
ke
kau
hāʻulelau
.

There is lots of rain in the fall.

Ikiiki
ʻo
Heʻeia
i
ke
kau
hāʻulelau
.

Heʻeia is humid in the fall.

Aia
ka
huakaʻi
i
ke
kau
hāʻulelau
.

The trip is in the fall.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started