Duolingo
Site language: English
Get started

kau hāʻulelau

Translation
autumn, fall
Nui
ka
ua
i
ke
kau
hāʻulelau
.
There is lots of rain in the fall.
Ikiiki
ʻo
Heʻeia
i
ke
kau
hāʻulelau
.
Heʻeia is humid in the fall.
Aia
ka
huakaʻi
i
ke
kau
hāʻulelau
.
The trip is in the fall.
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.