Duolingo
Site language: English
Get started

kau kupulau

Translation
spring
Hula
ka
poʻe
i
ke
kau
kupulau
ma
Hilo
.
The people dance hula in the spring in Hilo.
Hoʻomoana
keiki
i
ke
kau
kupulau
.
The children camp in the spring.
ʻOluʻolu
ʻo
Maui
i
ke
kau
kupulau
.
Maui is pleasant in the spring.
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.