Duolingo
Site language: English
Get started

kekahi

Translation

a, the other, a certain

kekahi
kalaka
o
koʻu
hoa

the other truck of my friend

kekahi
mea
pāʻani
a
ke
keiki

the other toy of the child

kekahi
mau
kalaka
o
kākou

some other trucks of ours

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started