Duolingo
Site language: English
Get started

luna

Translation

on top, up

Aia
ke
kinipōpō
ma
luna
o
ka
hale
.

The ball is on top of the house.

E
piʻi
i
luna
i
ka
papahele
ʻekolu
.

Go up to the third floor.

E
piʻi
i
luna
.

Climb up.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started