Duolingo
Site language: English
Get started
  1. Dictionary
  2. maiʻa

maiʻa

Translation

bananas, banana

ka
maiʻa
a
me
ka
hala
kahiki

banana and pineapple

ka
maiʻa
a
i
ʻole
ka
hala
kahiki

banana or pineapple

Makemake
au
i
ka
maiʻa
.

I like bananas.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started