Duolingo
Site language: English
Get started

naʻaukake

Translation

sausage

Paila
ke
keiki
kāne
i
ka
naʻaukake
.

The boy boils the sausage.

Kōʻala
ʻo
Keoki
i
ka
naʻaukake
.

Keoki broils sausage.

Kōʻala
au
i
ka
naʻaukake
.

I grill the sausage.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started