Duolingo
Site language: English
Get started

naʻu

Translation

for me, for myself

Ua
ʻoka
au
i
mea
ʻai
Hawaiʻi
naʻu
.

I ordered a Hawaiian plate for myself.

I
mea
ʻai
Pākē
naʻu
.

A Chinese plate lunch for me.

I
mea
ʻai
naʻu
ke
ʻoluʻolu
.

A plate lunch for me, please.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started