Duolingo
Site language: English
Get started

pōhili

Translation

baseball

Makemake
au
i
ka
pāʻani
pōhili
.

I like playing baseball.

Maikaʻi
ʻo
ia
ma
ka
pāʻani
pōhili
.

He is good at baseball.

Ua
pāʻani
mākou
i
ka
pōhili
.

We played baseball.

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.