Duolingo
Site language: English
Get started

paila

Translation

boils, boil

Paila
ʻo
Kaleo
i
ka
hua
moa
.

Kaleo boils the chicken egg.

Paila
ke
keiki
kāne
i
ka
naʻaukake
.

The boy boils the sausage.

E
paila
ʻoe
i
ka
naʻaukake
.

Boil the sausage.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started