Duolingo
Site language: English
Get started

palaki

Translation

brushes, brush

Palaki
ʻo
ia
i
kona
lauoho
i
kēlā
me
kēia
kakahiaka
.

She brushes her hair each morning.

Palaki
au
i
koʻu
niho
i
a
pau
.

I brush my teeth every day.

Palaki
au
i
koʻu
lauoho
i
a
pau
.

I brush my hair every day.

Show More Sentences
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.