Duolingo
Site language: English
Get started

pepeluali

Translation
February
ʻO
ka
lānui
ka
ʻehiku
o
Pepeluali
.
The seventh day of February is the holiday.
Aia
ka
pāʻani
pōpeku
ma
ka
ʻekolu
o
Pepeluali
.
The football game is on February third.
ʻO
Pepeluali
ka
mahina
ʻōlelo
Hawaiʻi
.
February is Hawaiian language month.
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.