Duolingo
Site language: English
Get started

ua

Translation

rains, rainy, (complete)

Ua
ʻoka
au
i
mea
ʻai
Hawaiʻi
naʻu
.

I ordered a Hawaiian plate for myself.

Ua
ʻoka
au
i
ke
kuki
kokoleka
.

I ordered the chocolate cookie.

Ua
ʻoka
ʻo
Kaʻiulani
i
ka
wai
?

Did Kaʻiulani order the water?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started