אברהם

Translation
Abraham, Avraham
זה
this
that
it
הילד
the boy is
the child
the boy
של
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
Abraham's
Avraham's
's
of
אברהם
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
Abraham's
Avraham's
Abraham
Avraham
ושרה
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
and Sarah
.
This is Abraham and Sarah's boy.
8 Comments
שרה
Sarah
Sara
sings
אוהבת
loves (fem.)
likes (fem.)
love
את
you (sg. fem.)
(direct object)
אברהם
Abraham
Avraham
.
Sarah loves Abraham.
29 Comments
זה
this
that
it
הילד
the boy is
the child
the boy
של
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
Abraham's
Avraham's
's
of
אברהם
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
Abraham's
Avraham's
Abraham
Avraham
ושרה
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
and Sarah
.
This is Abraham and Sarah's boy.
8 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.