אוכלים

Translation
eat, eating, are eating
אוכלים
eat
eating
are eating
ארוחת
ארוחתבוקר
breakfast
בוקר
ארוחתבוקר
breakfast
morning
בבוקר
in the morning
.
We eat breakfast in the morning.
11 Comments
איך
how
how is
how does
אוכלים
eat
eating
are eating
פיל
an elephant
elephant
?
How do you eat an elephant?
28 Comments
למה
why
אוכלים
eat
eating
are eating
אוכל
food
eat
is eating
?
Why do we eat food?
3 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.