אפקטים

Translation
effects
הבמאית
the director
מצלמת
taking a picture
photographs (v)
סרט
movie
film
עם
with
אפקטים
effects
רבים
many (pl. masc.)
.
The director shoots a movie with many effects.
5 Comments
אני
I
I am
me
אוהב
love
like
loves
סרטים
films
movies
עם
with
אפקטים
effects
.
I love movies with effects.
4 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.