אפרסק

Translation
peach, a peach
זה
this
it
that
אפרסק
a peach
peach
מתוק
sweet
.
This is a sweet peach.
10 Comments
האבא
the dad
אוכל
is eating
eating
eats
אפרסק
a peach
peach
.
The dad eats a peach.
9 Comments
תפוח
an apple
apple
או
or
אפרסק
a peach
peach
?
An apple or a peach?
10 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.