בגדים

Translation
clothes
חולצה
a shirt
shirt
ומכנסיים
and pants
הם
are
they are (masculine)
they (masculine)
בגדים
clothes
.
A shirt and pants are clothes.
13 Comments
הוא
(he) is
he
it (masc.) is
לא
doesn't
is not
does not
לובש
is wearing
wear
wears
בגדים
clothes
.
He doesn't wear clothes.
5 Comments
אתם
אתםרוצים
do you want
you
you are (pl. masc.)
רוצים
אתםרוצים
do you want
want
בגדים
clothes
?
Do you want clothes?
6 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.