בחצר

Translation
in the yard, in a yard
אנחנו
we are
we
מגדלים
are growing
grow
are raising
פירות
fruit (pl.)
בחצר
in a yard
in the yard
שלנו
our
ours
.
We grow fruit in our yard.
9 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.